Image7 Jun 2012

43 godine Ading, 20 godina Ading u Srbiji i 10 godina Biro Proekt

Tradicionalno svake godine 30-og maja obeležavamo Adingov dan. Ove godine 43-eći put. Ono što je ovaj događaj učinilo još značajnijim ove godine su dva značajna jubileja naših kćerki firmi – 20 godina postojanja Adinga u Srbiji i 10 godina postojanja naše kćerke firme za projektovanje i marketing – Biro Proekt.

Tradicionalno svake godine 30-og maja obeležavamo Adingov dan. Ove godine 43-eći put. Ono što je ovaj događaj učinilo još značajnijim ove godine su dva značajna jubileja naših kćerki firmi – 20 godina postojanja Adinga u Srbiji i 10 godina postojanja naše kćerke firme za projektovanje i marketing – Biro Proekt.

I ove godine su nagrađeni zapošljeni u poslovnom sistemu sa stažom od 10, 25 i 30 godina.


U prilogu su fotografije sa događaja: