Image16 Jan 2014

ADING AD Skopje je stekao A – dozvolu za usaglašavanje sa operativnim planom

Dana 13.01.2014 ADING je dobio A - dozvolu za usaglašavanje sa operativnim planom izdatu od strane Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje R.Makedonije.

Dobijanje A – integrisane ekološke dozvole je rezultat usavršavanja i modernizacije proizvodnje, kao i primene strogih ekoloških standarda koji su kompatibilni sa standardima Evropske Unije.

ADING je makedonska kompanija za proizvodnju hemijskih materijala za građevinarstvo. Osnovana 1969. godine i sa 45-godišnjim iskustvom, izvozno je orijentisana u više od 13 država sveta. Kao dokazano društveno odgovornoj kompaniji, jedan od prioriteta menadžmenta je briga za životnu sredinu, koja je utemeljena u poslovnoj politici ADING-a.

Izveštaj o dobijanju A – dozvole: ovde

A – dozvola za usaglašavanje sa operativnim planom: ovde