Image20 Sht 2013

CILËSI E DËSHMUAR, NË PAKETIM TË RE BASHKËKOHOR – Linja prodhuese e Ading-ut në ambalazh të ri dhe dizajn modern

Plot 45 vite kompania Ading ndërton imazhin e tij të një prej brendve të rralla maqedonase që i pranishëm në 13 tregje tjera botërore.

Kompania ka vërejtur nevojën për freskimin e një pjesë të produkteve, gjegjësisht, ambalazhit të tyre, e cila sërish do të na dallojë nga konkurrenca, do të lehtësojë zgjedhjen për konsumatorët dhe do të jetë praktik dhe i lehtë për njohje dhe përdorim.

Plot 45 vite kompania Ading ndërton imazhin e tij të një prej brendve të rralla maqedonase që i pranishëm në 13 tregje tjera botërore.

Kompania ka vërejtur nevojën për freskimin e një pjesë të produkteve, gjegjësisht, ambalazhit të tyre, e cila sërish do të na dallojë nga konkurrenca, do të lehtësojë zgjedhjen për konsumatorët dhe do të jetë praktik dhe i lehtë për njohje dhe përdorim.

Duke ndjekur linjat e njohura të brendit tonë dhe parullën “pjesë përbërëse e çdo ndërtimi”, produktet tona kanë fituar një pamje të re dhe bashkëkohore. Ngjyra dominuese e portokallit, logoja dhe molekula si simboli ynë, mbeten elemente me të cilat vazhdon të njihet identiteti vizual i Ading-ut.

Në përputhje me kërkesat e përdoruesve tanë final, kemi krijuar një ambalazh që është i lehtë për përdorim dhe praktik në zbatim. Një pjesë e paketimit janë ndryshuar dhe racionalizuar, disa prej tyre janë me peshë të zvogëluar dhe kanë të inkorporuar udhëzime të hollësishme për përdorim në më tepër gjuhë.

Cilësia e dëshmuar fitoi ambalazhe të reja me dizajn bashkëkohor, mbetet që ju, klientët tanë dhe konsumatorë, të vlerësoni pamjen e krijuar.

Sepse në fund të ditës, brendet ju takojnë atyre që i blejnë, dhe jo kompanive që i prodhojnë.

Në këtë cikël të parë të ridizajnimit të ambalazhit janë ndryshuar dizajnët dhe një pjesë e paketimeve të produkteve më poshtë:

Hidromal Fleks (paketim i vogël)– në paketim të vetëm të përbashkët prej 10 kg. (А+B komponent).

Hidromal Fleks (paketim i madh) – në paketim të ri të zvogëluar prej 40 kg. si zëvendësim të paketimit të deritanishëm prej 60 kg.

Vrska –U (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 1 kg.

Vrska –U (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 5 kg.

Hidrozim - Т (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 1,5 kg.

Hidrozim - Т (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 7 kg.

Hidrofob –Т (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 5 kg.

Adingfleks (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 4 kg.

Adingfleks (paketim i madh) – në paketim të ri prej 20 kg.

Adingkolor (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 5 kg.

Adingkolor (paketim i madh) - në paketim të ri prej 25 kg.

Adingkolor –F (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 5 kg.

Adingkolor -F (paketim i madh) - në paketim të ri prej 20 kg.

Fugofil – në paketim të vogël të ndryshuar prej 2 kg.

Hidrofas – Z – në paketim të ri prej 20 kg.

Fasil - V (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 1 kg.

Fasil – V - në paketim të ri prej 5 kg.

Prajmer – V (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 1 kg.

Prajmer – V (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 5 kg.

Prajmer – V (paketim i madh) – në paketim të ri prej 20 kg.

Hidrokol – në paketim të ri prej 25 kg.

Hidrokol -S – në paketim të ri prej 25 kg.

Hidrokol -SP – në paketim të ri prej 25 kg.

Hidrokol – Z - në paketim të ri prej 25 kg.

Stirokol – P - në paketim të ri prej 25 kg.

Hidromal – në paketim të ri prej 25 kg.

Hidroglet – F – në paketim të ri prej 20 kg.

Hidroglet – P – në paketim të ri prej 20 kg.

Hidroglet – V – në paketim të ri prej 20 kg.

Hidroglet – V (paketim i vogël) – në paketim të ri prej 5 kg.