Image16 Gus 2013

Donacion i Ading-ut për ndërtimin e “Shator” – dhuratë për qytetin e Shkupit

Me rastin e 50 vjetorit të tërmetit katastrofal në Shkup, në hapësirën mes “Kermes” dhe Kopshtit Zoologjik, ishte promovuar skulptura “Shator” (Tendë), dhuratë nga arkitektët për qytetin e Shkupit.

Ading-u e ndihmoi këtë projekt me anë të donacionit në beton përfshirë edhe transportin dhe mbindërtimin.

Autorë të skulpturës janë Sergej Nikoljski dhe Milan Mijakoviq.

Tenda është objekt simbolik. Ajo zgjon ndjenja të ndryshme dhe asociacione të cilat krijohen varësisht nga konteksti i rrethinës që gjendet. I vendosur në natyrë të egër, tenda bëhet simbol i lirisë. Në kohën më bashkëkohore, ky objekt ofron edhe një pasqyrë më të ndryshme. Tenda u bë metaforë për robërim dhe pafuqi. Para qendrave të bursës dhe atyre bankare këto konstruksione, këto vendbanime të përkohshme të Occupy lëvizjes krijojnë një sistem – hapësirë kritike. Përnjëherë, tenda krijoi një vend për protestim kundër strukturave të fuqisë, ndërsa në kohën e njëjtë pasqyron një ndjenjë të pafuqisë. Atje ku katastrofat kanë marrë çatinë mbi kokët e njerëzve, vendbanimet e nevojshme ofrojnë ndihmën e parë.

Tenda si objekt është dhuratë në shenjë të bashkësisë dhe unitetit, por edhe një premtim dhe obligim për dhuratat e mëtutjeshme.

Me rastin e 50 vjetorit të tërmetit katastrofal në Shkup, në hapësirën mes “Kermes” dhe Kopshtit Zoologjik, ishte promovuar skulptura “Shator” (Tendë), dhuratë nga arkitektët për qytetin e Shkupit.

Ading-u e ndihmoi këtë projekt me anë të donacionit në beton përfshirë edhe transportin dhe mbindërtimin.

Autorë të skulpturës janë Sergej Nikoljski dhe Milan Mijakoviq.

Tenda është objekt simbolik. Ajo zgjon ndjenja të ndryshme dhe asociacione të cilat krijohen varësisht nga konteksti i rrethinës që gjendet. I vendosur në natyrë të egër, tenda bëhet simbol i lirisë. Në kohën më bashkëkohore, ky objekt ofron edhe një pasqyrë më të ndryshme. Tenda u bë metaforë për robërim dhe pafuqi. Para qendrave të bursës dhe atyre bankare këto konstruksione, këto vendbanime të përkohshme të Occupy lëvizjes krijojnë një sistem – hapësirë kritike. Përnjëherë, tenda krijoi një vend për protestim kundër strukturave të fuqisë, ndërsa në kohën e njëjtë pasqyron një ndjenjë të pafuqisë. Atje ku katastrofat kanë marrë çatinë mbi kokët e njerëzve, vendbanimet e nevojshme ofrojnë ndihmën e parë.

Tenda si objekt është dhuratë në shenjë të bashkësisë dhe unitetit, por edhe një premtim dhe obligim për dhuratat e mëtutjeshme.