Image12 Sht 2013

Me sukses u realizua projekti “100 kalime këmbësorësh për siguri të 10.000 nxënësve”

Projekti “100 kalime këmbësorësh për siguri të 10.000 nxënësve” është realizuar me sukses. Duke filluar nga data 20.08.2013 e deri në fillim të vitit shkollor, u përtërinë 100 kalime për këmbësorë në lagjen Kisella Voda, në rrugët te shkollat dhe kopështet.

Ading, në bashkëpunim me Ministrinë e punëve të brendshme dhe Këshillin Republikan për siguri në komunikacionin dhe nëpër rrugët (KRSKR) donoi Adingmarker – lyerje mbrojtëse me cilësi të lartë për sipërfaqe të betonit.

Ading, si kompani me përgjegjësi shoqërore, do të vazhdojë ti përkrah aksionet e këtij lloji, me shpresë se do të kontribuojmë për siguri më të madhe në komunikacionin dhe për mbrojtje të të rinjëve.

Në vazhdim janë disa fotografi nga ndarja e mirënjohjeve nga ana e kryetarit të komunës së Kisella Vodës, z-nja Biljana Beliçanec Aleksiq dhe kryetarit të Këshillit Republikan për siguri në komunikacionin dhe nëpër rrugët, d-r Nikolla Angellovski.