АНТИКОРОЗИН-БР

Антикорозионно покритие в различни цветове, за защитата на бетони повърхнини, произведен на базата синтетични смоли и разтворители. Използва се за завършващ антикорозионен и декоративен слой за нови, стари и възстановени бетонни повърхнини.

Други продукти от тази гама
Image
АНТИКОРОЗИН С / Покритие за защита на бетона и армировка от агресивното влияние од разтвори на сол
Image
АНТИКОРОЗИН ББ / Покритие за защита на бетона от агресивното атмосферно влияние
Image
ПЛАММАЛ С / Покритие за противпожарна заштита на електрически кабели