АНТИКОРОЗИН С / Покритие за защита на бетона и армировка от агресивното влияние од разтвори на сол

Еднокомпонентна смес на циментово-полимерна основа. Използва се за корозионна защита на бетонни, стоманобетонни и стоманени елементи и конструкции, в солени среди.

Други продукти от тази гама
Image
АНТИКОРОЗИН ББ / Покритие за защита на бетона от агресивното атмосферно влияние
Image
ПЛАММАЛ С / Покритие за противпожарна заштита на електрически кабели
Image
АНТИКОРОЗИН БР