Адингпокс - 1П EKO

Се користи како прајмер за сите епоксидни системи од програмата на Адингпокс. Се применува за импрегнирање на подлоги на бетонски површини или површини од цементен или епоксиден малтер. Се препорачува како прајмер пред изведба на завршен епоксиден под кај подлоги со затворена структура. Поседува моќна пенетрација во подлогата и има одлична атхезија со неа. Добра отпорност на благи раствори на киселини, раствори на соли и минерални масла. Отпорен е на нафта и на нафтени деривати. Не содржи растворувачи. Може да се користи за површинско зајакнување на површините кај бетонски и цементни подлоги.

Останати производи од оваа палета
Image
Адингпокс - 2 EKO
Image
Адингпокс - 1 EKO
Image
Адингстатик ЕКО
Image
АДИНГПОКС - 1П
Image
Адингпокс - 1ПВ
Image
Адингпокс - 1Б ЕКО
Image
АДИНГПОКС 1БП
Image
Адингпокс 1Б