Адингстатик

Трокомпонентен епоксиден систем без растворувачи. Се употребува за изработка на монолитен, антистатички под. Се применува за изведба на подови во операциони сали во болници, лаборатории, компјутерски центри, производни погони за текстил и влакна и сл.

Останати производи од оваа палета
Image
Адингпокс 1ПВ
Image
Адингпокс 2
Image
Адингпокс 1
Image
АДИНГПОКС 1П
Image
АДИНГПОКС 1БП