Битек А

Еднокомпонентен полимер – битуменски кит кој се нанесува додека е врел. Се применува за исполнување на фуги кај бетонски коловози, паркиралишта, патишта, аеродромски писти, при формирање на дилатациски спојници на мостови, за магацински простори, танквани и слично.

Останати производи од оваа палета
Image
Адингакрил
Image
Адингпокс К
Image
Фугофил