ИНТЕНЗИФИКАТОР 30В

Додаток наменет за подобрување на мелливоста кај цементи кои содржат варовнички додатоци, со ефект на подобрување на развојот на јакости во рани\r\nфази, како и зголемување на крајните јакосни карактеристики

Останати производи од оваа палета
Image
Интензификатор
Image
ИНТЕНЗИФИКАТОР АМ
Image
Интензификатор КЦ
Image
Поромел У