Интензификатор КЦ

Во процесот на производство на цемент, Интензификатор КЦ се користи со цел зголемување на ефикасноста на мелницата при производство. Наменет е за производство на повеќето видови цемент од CEM I до CEM V, согласно EN 197-1;

Останати производи од оваа палета
Image
Интензификатор
Image
ИНТЕНЗИФИКАТОР 30В
Image
ИНТЕНЗИФИКАТОР АМ
Image
Поромел У