Комплексинг АМ

Еднокомпонентен, тиксотропен готов материјал наменет за залевање и инјектирање анкери во тунелоградбата, кај потпорни ѕидови и дијафрагми. Постигнува висока почетна и крајна јакост и го компензира собирањето во процесот на врзување.

Останати производи од оваа палета
Image
Ексмал 1
Image
Ексмал 4