ПЛАММАЛ С / Покритие за противпожарна заштита на електрически кабели

Еднокомпонентна еластична пасто-образна смес. Използва се за против-опожарна защита на електрически ка-бели т.е. спиране на разпространени-ето на пожара през електрическите ка-бели и инсталации. Дебелина на слоя върху кабела трябва да бъде 4 мм

Други продукти от тази гама
Image
АНТИКОРОЗИН ББ / Покритие за защита на бетона от агресивното атмосферно влияние
Image
АНТИКОРОЗИН БР