Пламмал 3Д

Систем за противпожарна заштита на надворешни и внатрешни челични конструкции кај разни градежни објекти: производствени хали, спортски сали, хидроелектрични централи, хотели, термоцентрали, нуклеарни централи, магацини, трговски центри и др. Системот ПЛАМАЛ-3Д се состои од три слоеви премази:\r\n- ПЛАМАЛ-3Д грунд (антикорозивен на епоксиден нанос)\r\n- ПЛАМАЛ-3Д експанзивен (основен експандирачки метакрилатен нанос)\r\n- ПЛАМАЛ-3Д лак (заштитен декоративен премаз)\r\nНанесувањето на сите три сл

Примена на материјал
Останати производи од оваа палета