Поромел - У

Адитив за малтери со комбинирано дејство – пластификатор и аерант. Се применува за производство на смеси за малтерисување.

Останати производи од оваа палета
Image
Интензификатор
Image
ИНТЕНЗИФИКАТОР-30В
Image
ИНТЕНЗИФИКАТОР-АМ