РЕПАРАТУР ГЛЕТ / полимер-модифицирана ремонтна повърхностна шпакловка

Еднокомпонентен материјал на цементно-полимерна основа наменет за фино израмнување на бетонски површини и површини репарирани со користење на Репартур Малтер-Ф. Остварува одлична адхезија за подлогата и поседува висока стабилност на атмосферски влијанија.

Други продукти от тази гама
Image
ЕКСМАЛ 1 / Циментови състави за заливане до 20mm
Image
ЕКСМАЛ 4 / Циментови състави за заливане до 20mm
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф1 / полимер-модифициран ремонтен разтвор (до 7 mm)
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф2 / полимер-модифициран ремонтен разтвор (до 15 mm)
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф4 / полимер-модифициран ремонтен разтвор (до 20 mm)
Image
УСКОРИТЕЛ Ч / Бързовтвърдяващ затапващ разтвор за спиране на течове
Image
ХИДРОГЛЕТ Ф / Полимер-модифицирана повърхностна шпакловка