РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф2 / полимер-модифициран ремонтен разтвор (до 15 mm)

Циментно полимерна замазка за репарация на участъци с дебелина 0,7-1,5 cм, с компенсация на събирането и армиран с полипропиленови влакна. Използва се за санация на ощетени и разрушени бетонни и армирано бетонни конструкции както и циментови замазки: армирано бетонни мостови платна, силози, басейни, резервоари канали и

Други продукти от тази гама
Image
ЕКСМАЛ 1 / Циментови състави за заливане до 20mm
Image
ЕКСМАЛ 4 / Циментови състави за заливане до 20mm
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф1 / полимер-модифициран ремонтен разтвор (до 7 mm)
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф4 / полимер-модифициран ремонтен разтвор (до 20 mm)
Image
РЕПАРАТУР ГЛЕТ / полимер-модифицирана ремонтна повърхностна шпакловка
Image
УСКОРИТЕЛ Ч / Бързовтвърдяващ затапващ разтвор за спиране на течове
Image
ХИДРОГЛЕТ Ф / Полимер-модифицирана повърхностна шпакловка