РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ / Свързващ мост и антикорозионна защита на арматури

Предварително покритие (грунд) за полимер-циментови възстановяващи мазилки, както и средство за защита на армировката от корозия. Отговаря на EN 1504-7

Други продукти от тази гама
Image
ВРЪЗКА У / Импрегниращ грунд
Image
АДИНГПОКС Н / епоксиден грунд
Image
АДИНГ БЕТОКОНТАКТ / Универсален грунд