Репаратур пенетрат

Предпремаз (прајмер) наменет за подобрување на врската меѓу стар и нов бетон или цементен малтер. Ги стабилизира старите и оштетени цементни површини. Се препорачува при санации со користење на Репаратур Малтер-Ф.

Останати производи од оваа палета
Image
Репаратур малтер
Image
Репаратур малтер Ф1
Image
Репаратур малтер Ф2
Image
Репаратур малтер Ф4
Image
Репаратур глет
Image
Убрзувач Ч