ФАСИЛ В / Прозрачен хидрофобен импрегнатор за бетон

Силиконско средство за импрегнација на површини изведени со порозни материјали: бетон, малтер, бехатон плочи, камен, тула, керамиди, салонит плочи, фугирани површини. Се употребува како готов производ, а се аплицира со прскање или мачкање на површината.

Други продукти от тази гама
Image
ДЕКО СИЛ / Прозрачна замазка-лак за заштита и импрегниране на бетонни повърхности (импрегнатор за щампован бетон)
Image
ЗАШТИТА Б / парафинова защита на пресен бетон
Image
ЗАШТИТА Б3 / акрилатна защита на пресен бетон
Image
ОПЛАТИН В / кофражно минерално масло
Image
ДЕКОСИЛ В/ Прозрачна замазка за заштита и импрегниране на бетонни повърхности (импрегнатор за шлайфан и щампован бетон)
Image
АДИНГПОКС 1ПВ / Eпоксидно покритие с нисък вискозитет за заштита и импрегниране на бетонни повърхности