Хидромал флекс - 1

Двокомпонентна високоеластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок: базени, пречистителни станици, канали, бетонски цевки, шахти, балкони, санитарни јазли, кујни, вкопани надворешни делови на објекти. Отпорен на надворешни влијанија, може да се користи за контакт со пивка вода, овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Останати производи од оваа палета
Image
Хидромал
Image
Хидромал флекс