ADINGKOLOR-RF

Ngjyrë e përpunuar mbi bazën rrëshire. Përdoret për mbrojtje përfundimtare dhe përpunim dekorativ të sipërfaqeve të jashtme(fasadave). Si bazë përdoret Adingkolor-RF baza.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGMARKER
Image
ADINGMARKER-P
Image
DEKO BETON
Image
DEKO SIL