ADINGPOKS 1P EKO

Dyll epoksid dykomponentësh i nivelit të ulët pa tretës. Përdoret si: lyerje për baza çimentoje gjetë vendosjes së sistemeve epokside dhe impregnator për sipërfaqe betonike ose sipërfaqe të llaçit të çimentuar.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2 EKO
Image
ADINGPOKS 1 EKO
Image
ADINGSTATIK ЕКО
Image
ADINGPOKS 1P
Image
ADINGPOKS 1BP
Image
ADINGPOKS 1B