ADINGPOKS 1 EKO

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvarača. Primenjuje se kao dekorativni malter u boji spremljen sa kvarcnim peskom i kao završni transparentni premaz.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGPOKS 1P EKO
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 1B EKO
Image
ADINGPOKS 2EKO
Image
ADINGSTATIK- EKO
Image
ADINGPOKS 1P