ADINGSTATIK

Sistem epoksid me tre komponentë pa tretës. Përdoret si dysheme monolite antistatike me rezistencë prej 5 x 1014- 1 x 106 Ω. Përdoret tek sallat e prodhimtarisë për pajisje elektronike, spitale, salla për operacione, laboratorë, qendra kompjuterike, kapacitete për prodhim të tekstilit.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2
Image
ADINGPOKS 1
Image
ADINGPOKS 1P
Image
ADINGPOKS 1BP