ADING PAVER

Dodatak sa kompleksnim dejstvom, kao plastifikator i ubrzivač, sa sposobnošću za stvaranje mikro-vazdušnih pora. Predviđen za upotrebu kod betona vlažnih kao zemlja (konzistencija 0), a idealan za primenu u industriji prefabrikovanih betonskih elemenata kao što su: betonski blokovi, segmenti potpornih zidova, elementi za popločavanje (paver elementi), krovne ploče.

Ostali proizvodi u ovom opsegu