ADING ROST

Mjet për përjashtimin e korrozionit të sipërfaqeve metalike dhe, në të njëjtën kohë, për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike nga korrozioni.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
BETONRID