HIDROGLET-F

Përzierje për rafshim(gletim) të fasadave, sipërfaqe betoni dhe suvatimi.

Produktet e tjera në këtë varg