INJEKTING-K

Shtesë për përgatitjen e emuslsioneve injektuese për kabllo për shtrëngim.. mundëson vetspërkatje, kompensim të mbledhjes dhe pengën ndarjen e ujit.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
INJEKTING К2