SUPERFLUID-T

Superplastifikator i përpunuar mbi bazën e melamnin formaldehid. Përdoret për betone termikisht të përpunuara, ku zvogëlohet koha për bashkim për 20 deri në 50%.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
SUPERFLUID
Image
SUPERFLUID-M1
Image
SUPERFLUID-M1M
Image
SUPERFLUID-21M1M
Image
SUPERFLUID-21F
Image
SUPERFLUID 21 EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21MS EKO
Image
SUPERFLUID 21M EKO