icon

Производи

Епоксиден материјал за конструктивно врзување на стар и нов бетон Малтер за репарација на цементна основа Брзоврзувачка смеса за затворање на активни продори на вода Готов малтер за торкетирање на цементна основа Смеса за инјектирање на епоксидна основа

назад