Годишен завршен состанок на Групација Адинг

На состанокот беа присутни членовите на Управниот и Надзорниот одбор, секторските директори, раководителите на служби и дел од вработените, како и управителите на ќерките фирми од Р. Македонија, Р. Србија и Р. Бугарија.
 
Беше разгледано работењето на сите фирми членки на Групацијата АДИНГ за 2016-та година и беа презентирани
плановите за работа за 2017-та година. Воедно, беше одржан и состанок на техничка група на кој беа анализирани различни технички проблеми со кои се соочуваат нашите инженери во секојдневието, потребата од нови производи кои би се пласирале на пазарот како и останати консултации за унапредување на продажбата. 
 
 
 
 
 

Останати актуелности