Соопштение за донација

1. Набавка на 4 тони средства за хигиена (течен сапун, средства за дезинфекција, средства за чистење санитарии и сјај).

2. Набавка на 100 лопати и 100 пара заштитни ракавици

3. Понатаму, во процесот на санација и обнова на оштетените домови, ќе бидат донирани соодветни потребни материјали од нашата производна програма. Вредноста на оваа донација е 250.000 денари кои ќе бидат еднакво распределени на 5 оштетени домови по 50.000 денари поединечно.

Во меѓувреме, од 08 август, на располагање е и едно наше товарно возило за превоз на хуманитарната помош донирана од граѓаните.

Со почит,

Останати актуелности