Image16 Јун 2015

Best Buy Award за Адинг во област на Хидроизолации

Со задоволство Ве информираме дека Адинг доби најмногу гласови од учесниците во истражувањето за Best Buy Award Construction 2015/2016 година во Македонија во категоријата “Хидроизолации“ за најдобар однос помеѓу цената и квалитетот.

“Best Buy Award” претставува сертификат, медал и воспоставен истражувачки метод кој на потрошувачите им гарантира дека купуваат производи со највисок квалитет по најдобра цена.
 
Истражувањето за “Best Buy Award” го изврши швајцарската организација ICERTIAS - International Certification Association GmbH (www.icertias.com), преку веб-анкета во февруари 2015 година на репрезентативен примерок од 1200 испитаници, граѓани на Македонија - професионалци и лица кои работат во областа на градежништвото.
 
Ова истражување го мери искуството, мислењето и перцепцијата на потрошувачите во Македонија кои нудат најдобра вредност за дадените пари, а ние го добивме првото место за овој критериум во категоријата “Хидроизолации“ во која припаѓа и нашиот добро препознатлив производ Хидромал Флекс. 
 
Дигитилниот сертификат е достапен на следниот линк.