Градежни лепила, Смеси за израмнување, Декоративни премази и малтери