Image 6 Apr

Hidroizolacija prohodnih krovnih terasa i balkona

Ravne krovne konstrukcije i balkoni predstavjalju elementi objekta koji su najviše izloženi spoljašnim uticajima. U zavisnosti od potrebe, ravni krovovi mogu biti rešeni kao ...

Više
Image 26 Nov

Kako zaštititi nove kamene zidove od vlage i sanirati stare?

autor: Ivanka Ćupev, dipl.grad.inž. Da bi se obezbedila trajnost, funkcionalnost, sigurnost i estetski izgled građevinskih elemenata (fasadni zidovi, grede, stubovi, potporni zidovi) koji su izložen...

Više
Image 9 Apr

Termoizolaciona fasada - neophodnost modernog stanovanja

Potreba Potreba od dobre termičke obrade objekata je aktuelna u javnosti zbog efekata koji ih ima u uštedi finansija, kroz uštedu u potrošnji energije. S druge strane, komfor ...

Više
Image 3 Feb

Renoviranje kupatila, kuhinje i toaleta - postupak i saveti

Pripremio: Budimir Spirovski, dipl.grad.inž. Renoviranje kupatila, kuhinje i toaleta, predstavlja poduhvat koji zahteva preispitivanje o izboru, nabavi i ugradnji većeg broja materijala, poćev&scar...

Više
Image 20 Jan

Najbolje rešenje za zimsko betoniranje do -20°C

Autor: Nikola Uzunov, dipl.grad.inž. U slučaju kada je ambijentalna temperatura niža od 5°C, uobičajene metode za betoniranje više se ne mogu primenjivati. Niska temperatura sprečava norm...

Više
Image 8 Jan

ADING u Kazahstanu – izgradnja autoputeva sa cementno-betonskim kolovozom

Autor: dipl.građ.inž. Slobodan Minić U 2007 godini Kazahstan je počeo grandiozan poduhvat za rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturne mreže u zemlji. Početni naglasak namenski je stavljen na mre...

Više