Uspeh jedne kompanije ne vidi se samo kroz rezultate, već i u onome što čini za zajednicu i okruženje u kojem funkcioniše.

 Društvena odgovornost i briga za opšto dobro nije samo obaveza, već i zadovoljstvo za ADING-a. To je deo svakodnevnih aktivnosti i razvojnih planova kompanije. Proizvodi koje distribuiramo su visokog i konstantnog kvaliteta, i kontinuirano se usavršavaju i unapređuju kako bi zadovoljili potrebe i zahteve naših kupaca.

Svi naši objekti projektovani su i izgrađeni na način koji obezbjeđuje zaštitu okoline, a mere zaštite na radu poštuju se u celoj kompaniji.

 "ADING" je dobila brojne nagrade i priznanja u oblasti ekologije, među kojima su: nagrada za najveće ekološko preduzeće, kompanija sa uspešnom primenom ISO 14001 i doprinos očuvanju životne sredine u 2010. godini i nagrada za najbolje uređeno dvorište poslovne zgrade u Skoplju za 2013. godinu.

  slika-dvor

Kao 100% makedonska kompanija, čije je sedište i centar poslovanja u Republici Makedoniji, uspešno gradimo i negujemo dugogodišnje odnose sa zajednicom u kojoj poslujemo. Društvena odgovornost i briga za opće dobro je dugogodišnji imperativ u našem radu i sastavni  deo aktivnosti i razvojnih planova kompanije. Uz pomoć i podršku fakulteta, naučnih i istraživačkih instituta, organizacija i društava, kao i drugih javnih kulturnih i društvenih institucija, više puta smo dokazali našu spremnost da pomognemo i da pružimo ruku. Ova korporativna vrednost Adingovog brenda dokaz je naše inkluzije u društvo i naše odlučnosti da aktivno delujemo kako bismo stvorili bolje sutra za sve nas.

 Ova društvena i socijalna interakcija, ali naravno i transparentnost u radu menadžmenta, kvalitet i garancija za proizvode i usluge koje nudimo, kao i briga za okolinu, stvaraju imidž za nas kao kompaniju, ali i za ljude ADING-a i zemlje  iz koje dolazimo.

 Uspostavljanjem saradnje sa nekoliko visokoškolskih ustanova: Građevinskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Tehnološko-metalurškog fakulteta na UKIM-u, ADING kontinuirano podržava razvoj mladih kadrova. Pored toga, mi smo uvek otvoreni za saradnju na projektima i inicijativama u kojima bi naši proizvodi bili korisni ili u pravcu njihove podrške. Postoje i brojne donacije za pomoć u izgradnji crkvenih objekata  i manastira, zaštitu spomenika kulture, podrška marginaliziranim grupama, školama, obrazovnim i kulturnim institucijama, kao i podrška za sve važne događaje u oblasti građevinarstva i arhitekture u zemlji (Velika nagrada godine za arhitekturu).

 

 

 Doprinos poboljšanju kvaliteta života naše zajednice bio je i ostat će jedan od naših najvažnijih ciljeva i smer u kojem ćemo nastaviti da delujemo i u budućnosti.