Image8 Яну 2016

АДИНГ в Казахстан - построяване на магистрали с циментово - бетонни настилки

Автор: дипл. строителен инж. Слободан Минич

През 2007 г. в Казахстан стартира грандиозен проект за реконструкция и построяване на инфраструктурата на страната. Началният акцент специално е поставен на мрежата от автомагистрали, с която трябва да се осигури ефективна връзка между 14 областни центрове на страната. След успешното изграждане на първата експериментална отсечка на магистрала с циментово - бетонна настилка, от Астана към Петропавловск се приема стратегическо решение, с което всички нови магистрали трябва да бъдат изградени с настилки от цимент - бетон. Тази инвестиция, разбира се, е по-скъпа с около 30% по отношение на пътищата с асфалтово – бетонни настилки, но е по подходяща за местните климатични условия и за по-нататъшното поддържане.

През 2010 г. започват строителните работи на транзитния коридор „Западен Китай - Западна Европа” през Казахстан, популярно наречен „Пътя на коприната”. От мястото Хоргос на границата с Китай до границата с Русия, трасето се простира на дължина от 2.787 km. През 2012 и 2013 г. започва работата по направленията Астана-юг (към Караганда и Алмати), Астана-изток (към Павлодар), а в подготовката е посоката Астана -запад (към Актау), който според обема също се измерва в хиляди километри . Това са грандиозни финансови и строителни интервенции, в които участват местни и чуждестранни строителни фирми.

Бетонска база

Компанията АДИНГ, чрез клона си в град Алмати, през 2008 г. се включва в първия проект, т.е. 57 km дългата отсечка Астана-Щучинск, където пласира добавки за бетон, както и участие на свои специалисти в строителството. След началния успех в своето участие, компанията става неразделна част от повече проекти за строителство на бетонни магистрали в Казахстан. Македонската компания „рамо до рамо” с други местни и световни компании от Турция, Азербайджан, Италия, Германия, Иран ... участва в изграждането на отсечките: Тараз- граница на южно казахстанска област, околовръстен път на града Шимкент, входна отсечка в града Туркестан, след отсечката на направлението Астана-Караганда, две отсечки по направлението Алмати-Капчагай, участъкът по направлението Астана- Павлодар, и т.н.


Доставување на бетон со кипери на делницата Тараз – гр. ЈУКО

Съвременната технология за строителство на магистрали със завършващи циментово -бетонни настилки предполага използването на модерна техника за тази цел. С мощна строителна механизация, в много кратки срокове, в земните насипи успешно са вградени количества, които се измерват в милиони кубични метра, успешно са построени стотици хиляди кубични метра стабилизирана постелка и тампони от естествен чакъл, десетки хиляди кубични метра басейнов слой на циментова стабилизация и на край стотици хиляди кубични метра бетон в циментово- бетонната настилка.

Финишер за бетон на делницата Тараз – гр.ЈУКО

Бетонните бази имат производствен капацитет от 240 m3 бетон за един час. Рецептата за бетон, освен стандартното участие на пясък, чакъл, цимент и вода, задължително съдържа и добавки за бетон, с които се дава възможност бетонът да отговаря на необходимите характеристики за този вид бетон. Необходимо е да се отговори на изискванията, като например: забавено начало на свързването на бетонната смес поради дългия транспорт със самосвали, по-добра характеристика на полагане на бетона, който е с много ниско водно -циментово съотношение (w/c = 0,36-0,39), контролирано свързване на вградения бетон, устойчивост на студ, висока начална и крайна якост и др. За постигане на планираните характеристики на бетона, от производствената програма на АДИНГ са използвани добавките СУПЕРФЛУИД-M1 и ПОРОЧИНИТЕЛ, както и материали за защита на пресен бетон ЗАЩИТА -B произведени на парафинова основа и ЗАЩИТА-Б3 произведен на акрилна основа.

Заштита на свеж бетон: ЗАШТИТА-Б3

Асфалтополагачите, с които се полага бетона представляват също най-ново постижение в областта на машиностроенето. Тези машини, които тежат до 140 тона, в чийто състав е влязла и електрониката, могат да полагат предоставения бетон във вид на циментово -бетонни настилки с ширина до 16 m и дебелина до 40 cm. В Казахстан се строят не армирани пътища с ширина 9,25 m, 11,00 m, 13,50 m и 14,75 m и дебелина от 25-28 cm, в зависимост от предвидените натоварвания на пътното платно и потока на трафика. За разлика от старата технология за изграждане на циментово -бетонни настилки във вид на поетапно бетониране на независими, но взаимно свързани бетонни плочи, с новите технологии бетона се полага с хомогенна непрекъсната процедура. По-късната безпрепятствена дилатация на циментово- бетонни настилки заради температурните промени и различия, се осигурява чрез създаване на съединители, които се прилагат с рязане на бетона на точно определени места. Този път ще обърнем специално внимание на темата съединител, което е много важен елемент в конструкцията на пътищата.


План за распоред на спојници во коловозот

В зависимост от температурните и метеорологичните условия, рязането на бетона започва два или няколко часа след неговото полагане. Напречните съединители се режат с дълбочина от 30-40% от дебелината на бетона на разстояние от 5 m, точно на половината от вече вградените пълнители, докато надлъжните съединители се пресичат с дълбочина от 40-45% от дебелината на бетона на половината разстояние на вградените котви, и един съединител за настилки с ширина до 10 m, две съединители за настилки с ширина до 13,5 m и три съединителя за настилки с ширина по-голяма от 13,5 m. При определяне на положението на съединителите трябва да се стреми да се създаде поле с приблизително квадратна форма и с площ не по-голяма от 30 m2. Също така, при поставяне на съединителите по дължина трябва да се избягва припокриване с пътя на движение на колелата на превозните средства по пътя.

Съединителите и котвите се притискат в прясната бетонна маса с помощта на механизъм, който е в състава на асфалтополагача, на дълбочина, която е точно половината от дебелината на бетонната настилка. Съединителите са изработени от гладка стомана и изцяло са покрити със синтетична боя с дебелина на покритието от 0,3 mm или обвити с ПЕ фолио, за предотвратяване на съединяването на бетонната смес със стоманата. Котвите са направени от оребрена стомана и частично по средата са намазани поради предотвратяване от поява на корозия, ако случайно се случи пробив на вода през съединителя. Всъщност, съединителите свободно лежат в пътното платно, докато котвите трябва да реализират много силна връзка с бетона. Ролята на съединителите е да приемат върху себе натоварването, което се явява поради прекъснатата непрекъснатост на бетонната настилка, поради изрязаните места за съединители, и с това да предотвратят денивелацията на създадените бетонни плочи. Оразмеряването на съединителите и тяхното взаимно разстояние, което варира от 25-50 cm, зависи от предвиденото натоварване. Оребрените котви, освен че приемат натоварването, осигуряват и предотвратяват взаимното отделяне на бетонните плочи. Те се поставят на взаимно разстояние от 1,0 - 1,2 m.

Механизам за втиснување на спојница

Механизам за втиснување на сидра

Формирането на котвите се прави на няколко етапа. Първият етап е рязане на бетона и се нарича разрез, който се прави на вече споменатите дълбочини и с ширина от 4 mm. Разреза по-късно позволява на бетона да продължи контролирано разцепване по цялото напречно сечение, с което се образуват бетонните плочи, които при натоварване могат свободно да дилатират, а взаимно остават изцяло в настилката и са свързани със съединителите и котвите.

Пример на попречен пресек за спојница

Залевање на спојница со кит – жешка постапка


В следващия етап, след седмия ден на зреене на бетона, се правят разрези с ширина 8 mm и дълбочина към вътрешността на съединителя от 3,5 cm, а след това се изработва така наречените „фаски”, т.е. се извършва засичане на острите ръбове на съединителя на повърхността на бетона. След пълното узряване на бетона, т.е. след 28 дни, когато влажността на бетона пада под 5%, се пристъпва към процедурата за пълна херметизация на съединителите по следния начин: съединителите напълно се почистват и обезпрашават със сгъстен въздух, намазват се с грунд БИТЕК-П заради силното сцепление на бетона с кита, с който се напълват съединителите слага се неопренов маркуч в съединителите за предотвратяване на неконтролирано изтичане на кита. Накрая се извършва полагане на кит БИТЕК-А с гореща процедура с което се извършва напълно запечатване на съединителя. С херметизация на съединителя се предотвратява навлизане на вода и отрицателно въздействие на евентуалния лед във вътрешността на съединителя върху хомогенността на бетонната конструкция.

Подготовка на спојница за залевање со кит

За качествена изработка на циментово - бетонни настилки, е необходимо голямо познаване на бетона като строителен материал, с висока степен на обучение за използване на съвременната техника, както и спазването на правилата на технологията за този вид строителство.

Изглед на површината на цементно-бетонски коловоз со херметизирани спојници

Компанията АДИНГ в своя дългогодишен поход за завладяването на пазара на Казахстан, в своя сектор тази година бележи завиден успех и вече подготвя планове, които трябва да се реализират през следващата делова година. Очаква се увеличаване на пласирането на продукти, както и осигуряване на работа за специалисти, които ще бъдат наети на високо специализирани позиции, от изготвяне на рецепти за бетон до управление с механизация и ръководенето на строителните работи.