Image

Защита на стоманобетонни конструкции от пътната инфраструктура и обекти изложени на карбонизация

Изтегляне брошура  “Защита на стоманобетонни конструкции от пътната инфраструктура и обекти изложени на карбонизация” ...

Повече
Image

Материали и технологии за тунелно строителство

Изтегляне брошура „Материали и технологии за тунелно строителство“ ...

Повече
Image

Бели лепила за плочки

Изтегляне брошура “Бели лепила за плочки“ ...

Повече
Image

Противохлъзгащи системи за защита на пешеходни пътеки

Изтегляне брошура „Противохлъзгащи системи за защита на пешеходни пътеки“ ...

Повече
Image

Адинг системи и технологии за саниране, възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции, в съответствие с Европейски стандарт EN 1504

Изтегляне брошура „Адинг системи и технологии за саниране, възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции, в съответствие с Европейски стандарт EN 1504“ ...

Повече