Image1 Мар 2017

АДИНГ - лауреат на награда за филантропия

На тазгодишното награждаване ОКО, нашата компания спечели наградата за корпоративна филантропия за средно голямо предприятие. Става дума за признание, което традиционно връчва сдружението ХОРУС.


АДИНГ през 2016 година изпъкна чрез многобройни дарения в материални средства, като в подкрепа на жителите на наводнените райони в Скопско, както и чрез дарения на свои продукти - строителни материали за обновяване на обществени обекти и културно-исторически паметници. Дарихме и материали за изработка на макети за нуждите на студентите от Архитектурния факултет в Скопие.Наградите за филантропия ОКО се реализират в рамките на проекта SIGN, внедрен от SIGN - регионална мрежа от местни фондации от Западните Балкани, а с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Балканския фонд за демокрация. Целта е да се даде възможност на гражданите, публичните институции, гражданските организации и крайните потребители на даренията публично да изразят своята благодарност към дарителите. От друга страна, наградите дават възможност на дарителите, да получат по-голяма обществена подкрепа за проектите, в които вярват и които наистина допринасят за възраждането и развитието на ценности като солидарност, уважение, етика, човечност и добротворство.