Image19 Дек 2017

Годишна заключителна среща на групата АДИНГ за 2017 година

На 16 12.2017 година в Скопие се проведе годишната заключителна среща на групата Адинг в присъствието на членовете на Управителния и Надзорния съвет, управленския персонал и управителите на дъщерните фирми от Македония, Сърбия, България и Казахстан.

На срещата беше подробно  представена работата на службите на АДИНГ, след това работата на другите членове на Групата АДИНГ, както и техните бъдещи планове и дейности.

Заключителни забележки, оценка на работата през 2017 година и насоки за действие през 2018 година бяха предоставени от Председателя на Управителния съвет и генерален директор Благоя Дончев.