Image8 Май 2012

Годишно събрание на акционерите на фирма Адинг АД – 23 Май 2012

Годишното събрание на акционерите на Адинг АД Скопие ще се проведе на 21 Май 2012 година с начало 14:00 часа на територията на фирма Адинг с адрес: Скопие, ул. Новоселски път ББ.
Повече информация за събранието можете да намерите на следните линкове.

Публични обяви Избор на ревизорОткуп на акции Разпределение на приходи Състояние

Състояние от Финансови известия и известия на независими ревизори |

Консолидирани Финансови известия и известия на независими ревизори