Image18 Авг 2010

НОВИНИ ОТ ПАЗАРА В КАЗАХСТАН

Информираме Ви че АДИНГ сключи договор за работа по проекта ,, Магистрала – Тараз” който е част от международен транзитен коридор ,,Западна Европа – Западен Китай. Магистрала - Тараз се намира в южен Казахстан област Тараз и е с дължина от 57 км. и стойност по-голяма от 4 милиона евро.

Фирма АДИНГ участва в изпълнителния контрол на изработка и монтаж на цименнтово бетонни коловози с прилагане на материали и добавки от производствента програма на Адинг (Порообразувател, Суперфлуид, и Защитa Б3). Проектиране на дилатационни и работни фуги както и контрол при изработка.

Започната е подготовка по проекта като за целта е формиран екип от специалисти за неговата реализация. По проекта до момента са ангажирани около 60 лица и от Република Македония около 20.

Договора е сключен с Казахстанската строителна компания К-Дорстрои и договорения срок за изпълнение е 10 месеца или до края на 2011г. като са предвидени и паузи по време на зимния период.