Image20 Яну 2016

Най-доброто решение за зимно бетониране и до -20° C

Автор: дипл. строителен инж. Никола Узунов

В случаите, когато околната температура се спуска по-ниско от 5° C, обичайните методи за бетониране не могат да се прилагат. Ниската температура предотвратява нормалния процес на хидратация на цимента, а като следствие на това предотвратява втвърдяването на бетона. Освен това, при замръзване водата увеличава обема си и предизвиква пукнатини в структурата на бетона.
Поради тези причини, в случаите, когато температурата е по-ниска от 5° C, е необходимо да се прилагат специални методи за зимно бетониране, които включват:

  • Загряване на един или повече компоненти на бетона (водата, агрегата и цимента)
  • Създаване на повърхностна топлоизолация на кофража на бетона
  • Използване на добавки за зимно бетониране

В производствената си програма АДИНГ предлага повече доказани добавки за бетониране при температури до -20 ° C:

ХИДРОЗИМ-T - Добавка предназначена за бетониране при зимни условия. Регулира хидратацията на цимента при ниски температури и предотвратява замръзването на водата в бетонната смес, което премахва опасността от разпадане на бетона.


ХИДРОЗИМ ФЛУИД - Комплексна добавка предназначена за зимно бетониране с допълнително действие като пластификатор. Както и ХИДРОЗИМ-T, предназначен е за бетониране при зимни условия, като позволява по-нататъшно увеличаване на якостните характеристики и улеснен вграждане на бетона.

Добавките се дозират в прясната бетонна смес, а дозирането зависи от околната температура, температурата на пресния бетон и размерите на сечението, което се бетонира. При околна температура от + 5° C до -10° C препоръчваме използването на добавка ХИДРОЗИМ-T или ХИДРОЗИМ ФЛУИД в количество от 0,5 до 1,0% от масата на цимента в бетонната смес. За стандартен бетон МБ30 излят с помпа това означава дозиране от 2,0 до 3,5 kg/m3. Когато бетона се произвежда в малка бетонобъркачка, обикновено бетонирането протича по-бавно и е необходимо да се прилага по-висока доза на добавката (3,0-4,0 kg/m3). Това означава, че за една торба цимент от 50 kg, необходимото количество добавка е от 0,3 до 0,5 kg (0,25 до 0,4 литра).

Забележка: Специфичното тегло на Хидрозим-T и Хидрозим ФЛУИД е около 1,30 kg/dm3 (1 литър Хидрозим-T или Хидрозим Флуид тежи приблизително 1,30 kg). Съответно, ако определянето на добавката се извършва в литри, трябва да се внимава, че 1 kg добавка е съответна на 0,75 литра.

Ако за приготвяне на бетона се използва ХИДРОЗИМ ФЛУИД, при посочената доза трябва да се извърши намаляване (редукция) на водата в прясната бетонна смес с около 10% (докато не се получи желаната консистенция за вграждане на бетона).
При бетониране при температури между -10° C и -20° C, е необходимо да се използва по-висока доза на добавка ХИДРОЗИМ-T или ХИДРОЗИМ ФЛУИД от 1,0 до 2,0% от масата на цимента в бетонната смес.

Допълнителни препоръки: Температурата на прясната бетонна смес в момента на вграждане трябва да бъде по-висока от +5° C (за сечения по-тънки от 10 cm по-висока от +10° C) и вграждането на бетона да се извършва колкото е възможно по-скоро (да се намали загубата на топлина по време на производството, транспорта и вграждането на бетона). Повърхността на свежия бетон трябва топлинно да се изолира (да се използват дървени или пластмасови кофражи, както и да се извърши покриване на свежия бетон и покриване на кофража с найлони, минерална вата, експандиран полистирen, геотекстил и др.).
В зависимост от желания клас и якост на бетона, при бетониране при зимни условия от особена важност е да се спазят предвидените съотношения на цимент и фракции на агрегата, както и предвиденото съотношение на вода и цимент (W/C-фактор).