Image17 Окт 2016

CE сертификати за АДИНГ БЪЛГАРИЯ

АДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД придоби сертификати CE за контрол на фабрично производство на добавките за бетон: Флуидинг, Флуидинг M, Суперфлуид, Суперфлуид -М1, Суперфлуид 21М, Суперфлуид - 21Ф, Порообразувател, Хидрофоб Флуид, Успорувач - Д2, Хидрозим Флуид, Адинг Павер.
С тези сертификати се потвърждава, че с фабричен производствен контрол сертифицираните продукти са в съответствие с изискванията на следващите европейски норми:

ЕN 934-2: 2009 +A1:2012 Добавки за бетон, мазилка и инжекционна смес

- Част 2: Добавки за бетон
- Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране