Image6 Apr 2017

Hidroizolacija prohodnih krovnih terasa i balkona

Ravne krovne konstrukcije i balkoni predstavjalju elementi objekta koji su najviše izloženi spoljašnim uticajima. U zavisnosti od potrebe, ravni krovovi mogu biti rešeni kao prohodni, neprohodni i zeleni krovovi. Prema vrsti ravnog krova određuju se i materijali za izvedbu i završnu obradu.

 

1. Hidroizolacija prohodnih krovnih terasa

Mi ćemo se fokusirati na prohodne krovne terase i balkone i rešavanje tih površina kao preduslov za dugotrajnost objekta. Prilikom projektovanja i izvođenja hidroizolacije prohodnih krovnih terasa i balkona ili sanacije stare hidroizolacije, potrebno je uzeti u obzir uticaje na kojih je izložena terasa ili balkon, naklon podloge i vrsta podloge (monolitna ili montažna) preko koje se izvodi hidroizolacija.

Izdvojićemo primer rešenja za hidroizolaciju prohodnih krovnih terasa i balkona, koji su se pokazali kao uspešne i zadovoljavaju prohteve funkcije hidroizolacije (detalj 1 i detalj 2) koristeći proizvode Adinga i TPH (Nemačka).

Završna armirano-betonska ploča, koja je podloga celog krovnog sistema, treba da bude vodonepropusna i sa zatvorenom strukturom. Beton mora da bude pravilno ugrađen i negovan bez pojave pukotina. Iz tih razloga, prilikom proizvodnje betona preporućujemo korišćenje dva tipa aditiva: SUPERFLUID – superplastifokator visokim stepenom redukcije vode, i HIDROFOB 21 – aditiv za beton i malter namenjen za sprećavanje kapilarne absorpcije i stvaranje vodonepropusnih površina.

Preko betonske podloge, koja treba da bude stara najmanje 28 dana, obrađuje se hidroizolacija sa HIDROMAL – gotova smesa za izvođenje krute hidroizolacije na cementnoj osnovi. Proizvodi se od specijalno selektovanog cementa, visokokvalitetnih punila i praškastih aditiva. Koristi se za hidroizolaciju objekata izloženih na pozitivan i negativan hidrostatički pritisak. Nanosi se na betonske i cementne podloge. Materijal se priprema dodavanjem čiste vode, mešajući do potpune homogenizacije, nakon čega se nanosi na podlogu četkom ili čeličnom gletaricom.

Preko izvedene hidroizolacije HIDROMAL-om, preporućujemo postaviti foliju za ujednačavanje parnog pritiska – parne brane, termoizolacije i PE foliju.

Prilikom izvođenja armirano-betonske košuljice za pad minimalnom debljinom od 8 sm potrebno je u betonskoj mešavini dodati aditiv za vodonepropusnost HIDROFOB 21 dozom od 0,8% težinski u odnosu mase cementa.

Pri montiranju sifona potrebno je da se isti fiksira i da se otvor zalije. Za tu namenu upotrebićemo EKSMAL – jednokomponentni, samorazlivajući gotov malter na cemetnoj osnovi namenjen za zalivanje preseka (za zalivanje ankera, podlivanje ležišta nosača, kranskih greda, mašinskih ležišta, zalivanje vertikalnih i horizontalnih otvora u betonskim elementima i konstrukcijama). Omogućava visoke rane i kajne čvstoće. Dopunski spojeve obraditi trajnoelastičnim kitom FIX-O-FLEX – jednokomponentna pastozna smesa koja se u kontakt sa vlagom transformiše u elastičnom proizvodu.

Preko armirano-betonske košuljice za pad, izvodi se hidroizolacija sa HIDROMAL FLEKS 1 – dvokomponentna elastična hidroizolacija na cementnoj osnovi. Proizvodi se od specijalno selektovanog cementa, visokokvalitetnih punila, aditiva i polimera. Koristi se za hidroizolaciju objekata izloženih na pozitivan i negativan hidrostatički pritisak. Nanosi se preko betona, cementnog maltera ili gipskatronskih ploča. Materijal se priprema tako što tečnoj komponenti (B) stalnim mešanjem dodaje se praškasta komponenta (A), do potpune homogenizacije, nakon čega se nanosi na podlozi četkom u dva do tri sloja.

 

Preko izvedene hidroizolacije sa HIDROMAL FLEKS 1 prelazi se na lepljenje keramičkih pločica sa HIDROKOL SP – jednokomponentno, vodonepropusno lepilo za pločice, proizvedeno na bazi cementa i polimernih dodataka. Koristi se za lepljenje podnih i zidnih pločica izloženih na spoljašnim uticajima, vlazi i vodi. Nanosi se na zdravoj podlozi od betona, cementa ili produženog maltera. Priprema se dodatkom vode i nanosi gletaricom ili špahtlom. Spojnice se obrađuju sa FUGOFIL – vodootporna smesa za fugovanje na cementnoj osnovi za popunjavanje fuga širine do 5 mm, za ispunu vertikalnih i horizontalnih fuga kod keramičkih, mermernih, staklenih, kamenih ili betonskih pločica. Koristi se kod sanitarnih površina, kuhinja, balkona, bazena, skladišta, magacina, proizvodnih pogona i sl. Smesa se priprema dodavanjem vode, a nanosi se gumenom gletaricom.

Detalj 1: hidroizolacija prohodne krovne terase

 

OPIS

1

Keramičke pločice

2

lepilo za pločice Hidrokol SP (C2ES1)

3

hidroizolacija sa Hidromal Fleks 1 u tri sloja

4

zalivanje Eksmal-om

5

AB košuljica za pad d=8sm aditivom za vodonepropusnost Hidrofob 21 (0,8%)

6

PE folija

7

termoizolacija

8

parna brana

9

hidroizolacija sa Hidromal – dva sloja

10

AB ploča aditivima za vodonepropusnost Superfluid i Hidrofob 21

11

cementni malter

12

Hidroglet V

13

Adingkolor

Za dodatnu sigurnost spoja horizontale i vertikale, predlažemo obradu sa PROOFMATE FD FOIL – elastična hidroizolaciona folija na bazi EPDM (etilen propilen dien kopolimer) zalepljena trajnoelastičnim kitom FIX-O-FLEX i kitiranje spoja vertikalne – horizontalne pločice (detalj 1 a).

Temperaturne razlike (-20˚C do +40˚C) karakteristične za našeg podneblja, izazivaju skupljanje i širenje konstrukcija. Da ne bi došlo do pukotina, preporućjivo je napraviti radne fuge u armirano-betonskoj košuljici na polja od 9-12 m² i ispuniti trajnoelastičnim kitom FIX-O-FLEX, pokriti radnu fugu sa PROOFMATE FD FOIL zalepljenu na FIX-O-FLEX. Dodatno, pogodno je fuga keramičkih pločica da se preklapa random fugom košuljice i da bude ispuljena trajnoelastičnim kitom FIX-O-FLEX (detalj 1 b). 

2. Hidroizolacija balkona


Pored gorenavedenih preporuka za upotrebu materijala za izvođenje hidroizolacije, na DETALJ 2 je prikazan presek konstrukcije balkona i dato je rešenje za hidroizolaciju.


DETALJ 2: hidroizolacija balkona

 

OPIS

1

Keramičke pločice

2

lepilo za pločice Hidrokol SP (C2ES1)

3

hidroizolacija sa Hidromal Fleks 1 u tri sloja

4

zalivanje Eksmal-om

5

cementna košuljica

6

AB ploča

7

lepilo za termoizolaciju Stirokol P

8

termoizolacija

9

završna obrada dekorativnim akrilatnim malterom Hidrofas

Osim toga na DETALJ 2 a i b prikazana su rešenja za obradu spoja horizontale i vertikale i obradu spoja konstrukcije sa profilom iz balkonske vrate sa ADINGAKRIL – jednokomponentni vodonepropusni elastični akrilatni kit. 

Radica Djoneska, dipl.inž.arh.