Image3 Feb 2016

Renoviranje kupatila, kuhinje i toaleta - postupak i saveti

Pripremio: Budimir Spirovski, dipl.grad.inž.

Renoviranje kupatila, kuhinje i toaleta, predstavlja poduhvat koji zahteva preispitivanje o izboru, nabavi i ugradnji većeg broja materijala, poćevši od vodovoda, keramičkih pločica, lepkove za pločice, sanitarija. Drugi deo celine za uspešno renoviranje je pravilan izbor i izvedba hidroizolacije ovih prostorija.

Za tu svrhu, iz proizvodnog programa Ading imate na raspolaganju visokokvalitetnu hidroizolaciju na cementnoj osnovi Hidromal fleks, koja se brzo i jednostavno nanosi i povoljna je za nanošenje preko podloge od betona, maltera, kamena, crepa i gipskartonskih ploča, i omogućuje direktno lepljenje keramičkih pločica preko nje.

Postupak pripremanja podloge i izvedbe hidroizolacije je sledeći:

- Odstranjivanje svih nestabilnih delova i prvljavštine (stari lepak, stara izolacija) sa podnih i zidnih površina;

- Za efikasnu evakuaciju moguće vode do hidroizolacije, potrebno je da se ona nanese preko košuljice sa izvedehih padova ka slivniku u podu;

- Sve neravnine i pukotine kod cementne podloge populjavaju se i izravnavaju malterom za reparaciju Reparatur malter-F;

Obrada pukotina (ako ih ima na podlozi) vrši se na sledeći način:

- mehaničko otvaranje pukotine po dužini, tako da se formira šlic širine od 0,7 do 1,0 sm i dubine do 1,5 sm;

- čišćenje šlica od prašine i prskanje vodom;

- popunjavanje šlica Reparatur malterom-F.

Prodore cevi kroz podne ploče i sifone obrađuju se sledećim postupkom:

- otvaranje šlica (širine od 0,7 do 1,0 sm i dubine do 1,0 sm) oko sifona i cevi;
- čišćenje šlica od prašine;
- ispuna šlica akrilatnim kitom Adingakril.

Hidroizolacija ovih prostorija sa Hidromal fleks sprovodi se na sledeći način:

- priprema materijala je mešanjem A i B komponente u odnosu 1:1 pomoću električnom mešalicom sa malim brojem obrtaja sve do potpune homogenizacije smese;
- uz pomoć četke ili krznenog valjka nanosi se prvi sloj hidroizolacije preko cele podne površine, a na zidovima do predviđene visine, da bi se formirala neka vrsta „kade“ u prostoriji (na zidnim površinama kod tuš kabine ili kade, hidroizolacija se nanosi u visini do 2 m);
- na spojevima zidova i poda i na spojevima zidova kod tuš kabine i kade, u sveže nanesenog hidroizolacionog premaza utiskuje se bandaž traka širine od ≈ 10 sm zbog ojačanje-armiranje spojeva.


Nakon celosnog sušenja prvog sloja, nanosi se drugi sloj iste hidroizolacije Hidromal fleks, koji treba da se nanese u normalnom pravcu u odnosu na prvi. Kada se i drugi sloj potpuno isuši, pristupa se ka izvođenju trečeg sloja sa Hidromal fleks.

Na ovako izvedenu i suvu hidroizolaciju pristupa se lepljenjem keramičkih pločica vodonepropusnim lepkom direktno preko hidroizolacije.

Pravilnim izborom sistema od vodonepropusnog lepila za pločice i vodonepropusne smese za fugiranje, mogućnost od prodiranja vlage ispod pločice je eliminirana, a samim tim i stvaranje gljivica i širenje neprijatnog mirisa ustajale vlage u prostoru. Za tu svrhu možete koristiti vodonepropusna lepila na cementnoj osnovi iz proizvodnog programa Ading, Hidrokol-S i Hidrokol-SP, kao i vodonepropusnu smesu za fugiranje pločica Fugofil.

Nakon 24 sata posle lepljenje pločica, vrši se ispunjavanje fuga vodootpornom, bakteriološki otpornom i ekološkom smesom za fugiranje Fugofil, dostupna u više boja i nijansi.