ADINGPOKS I

Dvokomponentni epoksidni sistem. Primenjuje se za injektiranje prslina širine do 1,0 mm kod svih tipova armirano betonskih konstrukcija

Ostali proizvodi u ovom opsegu