Image6 Okt 2011

Адинг на 14. Међународном Симпозијуму ДГКМ

На овогодишњем 14. симпозијуму Друштва грађевинских конструктора РепубликеМакедоније, Адинг је учествовао у својству подрживача. Уједно, у оквирима симпозијума биле су одржане и презентације наших инжењера који су запослени у сектору "Техничка примена и пласман", на тему:

КАРБОНИЗАЦИЈА КАО ЈЕДНА ОД ОСНОВНИХ РАЗЛОГА ЗА ОШТЕЋЕЊЕ ИДЕГРАДАЦИЈУ АРМИРАНО-БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

Аутори теме су: дипл.грађ.инг. Митревски Стеван и дипл.грађ.инг. Узунов Никола
 
РЕЗИМЕ
 
Европски стандарди EN 1504 о санацији и заштити армирано бетонских конструкција предвиђају комплетан систем принципа, мера и метода за утврђивање разлога и степена оштећења армирано бетонских конструкција, санацију и заштиту истих, као и материјале који се при том примењују. Процес карбонизације бетона појављује се као један од основних фактора деградације армирано бетонских
конструкција, посебно у средини где је концентрација угљеног диоксида висока (градске средине, тунели, мостови, индустриски објекти и т.д.). Одговарајућа превенција оваквих објеката у великој мери продужује њихов експлоатациони век, уз то драстично смањујући средства која би се еветуално користила за њихову санацију.
 
Друга тема је насловљена: НОВИ ТРЕНДОВИ И ДОСТИГНУЋА У ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ АДИТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНЗИСТЕНЦИЈЕ БЕТОНА
 
Аутори теме су: дипл.техн.инг. Караманолевски Предраг и дипл.грађ.инг. Узунов Никола
 
РЕЗИМЕ
 
Примена „класичних“ адитива за бетон који припадају групи пластификатора и суперпластификатора, као и успоривачи (ретардери) везивања бетона, омогућава продужен транспорт и одложену уградњу бетона, при чему је њихова употреба увек повезана са практичним проблемима губљења иницијалне конзистенције
у току времена, као и успоравање развоја раних чврстинских карактеристика.
Најновија генерација адитива намењена је искључиво за одржавање обрадљивости/ конзистенције бетона и омогућује транспорт и уградњу бетона исте класе конзистенције којом је произведен, као и несметано постизање високих раних чврстинских карактеристика.