Rezime kompanije

ADING je kompanija sa akcionarskim kapitalom specijalizovana za proizvodnju i plasman aditiva i drugih hemijskih materijala za građevinarstvo.
Kompanija je osnovana 30.05.1969. godine.
Sa donošenjem Zakona o društvenoj svojini i Zakona za transformaciju preduzeća sa kapitalom u društvenoj svojini, otpočela je privatizacija kompanije i ona je u celosti završena i registrovana u sudskom registru u toku 1996.
Proizvodnja se obavlja u kapacitetima u sedištu kompanije u Skoplju, a delom je organizovana u R.Bugarskoj i R.Kazakhstan. Proizvodnju kompanije ADING prate stručne službe: primene, plasmana i inženjeringa, detaljne kontrole kvaliteta proizvoda i razvoja novih proizvoda. Tehnička i profesionalna pomoć se obavlja ne samo u prostorijama kompanije, već i na terenu na zahtev poslovnih partnera.
Kompanija poseduje i firme u svom potpunom ili delimičnom vlasništvu i to:

Image
Image

U SEVERNA MAKEDONIJA:

• BIZNIS CENTAR ADING Skoplje,

• INVEST-A Skoplje,

• BIRO PROEKT Skoplje,

• LA – Hemija Skoplje

U INOSTRANSTVU:

• ADING Beograd, Srbija 

• ADING Bugarska

• ADING Kazakstan

• ADING Helas, Solun, Grcija

Kompanija je u potpunosti osmišljena i opremljena za kvalitetno obavljanje delatnosti sa mogućnostima za povećanje sadašnjeg obima proizvodnje i prodaje.

Moto marketinga kompanije je da za svakog klijenta u Severnoj Makedoniji, jugoistočnoj Evropi, Rusiji, Bliskom istoku i centralnoj Aziji blagovremeno obezbedi kvalitetne hemijske proizvode potrebne za građevinarstvo, superiornu tehničku i profesionalnu pomoć, uz veću sigurnost i konkurentnost u odnosu na bilo koju sličnu kompaniju u ovom delu sveta.